ipso logo mobiel

logo header
Psychosociale oncologische zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als somatische zorg.
Vroegtijdige detectie is van cruciaal belang voor het welbevinden van kankerpatiënten en hun naasten.
Zorgverleners als (huis)artsen en oncologisch verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de detectie van de behoefte aan zorg en ondersteuning bij kanker. Wanneer in de gehele zorgketen aandacht is voor de emotionele, sociale en levensbeschouwelijke gevolgen die de ziekte teweegbrengt, krijgen mensen met kanker en hun naasten tijdig de hulp waaraan zij behoefte hebben. 
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, onder meer door de implementatie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg (te raadplegen op Oncoline), die bijdraagt aan een vroegere en betere signalering van de zorgbehoefte in ziekenhuizen.

Inloophuizen richten zich specifiek op het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten. De zorg is beschikbaar in zowel de curatieve als de palliatieve behandelfase als tot ver na de controlefase.

Samenwerking

De bij IPSO aangesloten inloophuizen werken op lokaal en regionaal niveau samen met ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, psycho-oncologische centra en palliatieve netwerken. IPSO draagt als brancheorganisatie zorg voor de borging en bewaking van de kwaliteit van de aangesloten organisaties en hun aanbod.

Het effect van psychosociale oncologische zorg

Dat psychosociale oncologische zorg bijdraagt aan het verminderen van onder andere angst- en spanningsklachten wordt onderschreven door de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
De onderzoeksrapporten zijn te raadplegen op de pagina Onderzoek.

Zoek een inloophuis in de buurt

Psychosociale zorg in beeld

Loaded JSON is empty