ipso logo mobiel

logo header
Om de psychosociale oncologische zorg werkelijk naar een hoger plan te tillen, is samenwerking onontbeerlijk.

De afgelopen jaren is zowel het aanbod van als de vraag naar psychosociale zorg bij kanker sterk toegenomen. Hoewel steeds meer mensen de weg naar deze zorg weten te vinden, is die stap nog niet zo vanzelfsprekend als men zou verwachten. Mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden zijn vaak niet op de hoogte van de beschikbare zorg of hebben moeite om met hun zorgvraag naar buiten te treden. Hierdoor duurt het soms lang voordat zij de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben.

IPSO spant zich in voor laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige psychosociale oncologische zorg in Nederland. Zorgverleners, overheden, zorgverzekeraars en andere betrokkenen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit en toegankelijkheid van psychosociale zorg bij kanker te waarborgen en naar een hoger plan te tillen.

Kennis delen

Binnen IPSO wordt samengewerkt aan verbetering en versterking van de psychosociale oncologische zorg. IPSO hecht grote waarde aan de uitwisseling van kennis en best practices, zowel tussen haar leden onderling als met andere (zorg)instanties. Door samenwerking kan doelmatiger en professioneler worden gewerkt en wordt kennis en kunde verbreed, verdiept en verrijkt. Mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden – de mensen om wie het primair te doen is – zijn gebaat bij intensievere samenwerking en korte lijnen: zij komen dan sneller terecht bij de zorgverlener die aansluit bij hun zorgbehoefte.

Samenwerkingspartners

IPSO onderhoudt goede contacten met overheid en zorgverzekeraars en werkt nauw samen met belangrijke partners in de psychosociale oncologie. IPSO zoekt daarbij aansluiting bij de uitgangspunten van KWF Kankerbestrijding, in het bijzonder waar het gaat om het verbeteren van de kankerzorg in Nederland.

Zoek een inloophuis in de buurt

Psychosociale zorg in beeld

Loaded JSON is empty