ipso logo mobiel

logo header
IPSO is er om haar leden te versterken zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psychosociale oncologische zorg kunnen bieden.

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in Nederland.

Visie

IPSO is er om inloophuizen te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Missie

IPSO en haar leden voorzien elkaar van alle benodigde kennis en informatie, om zodoende samen de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten te realiseren.
Psychosociale oncologische zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg, en is bereikbaar voor alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland.
IPSO is dé gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en onderzoekers wanneer kwesties rondom psychosociale oncologische zorg aan de orde zijn.

Doelstellingen

IPSO spant zich in om psychosociale oncologische zorg vanzelfsprekend en voor iedereen die daaraan behoefte heeft toegankelijk te maken. De acties en handelingen van IPSO zijn gericht op het stimuleren en bewerkstelligen van:

  • erkenning van het nut en de noodzaak van psycho-oncologische zorg
  • inbedding van psychosociale oncologische zorg in de oncologische zorgketen
  • landelijke bekendheid van psychosociale oncologische zorg
  • continue kwaliteitsverbetering en -bewaking van psychosociale oncologische zorg
  • toegankelijkheid en laagdrempeligheid van psychosociale oncologische zorg
  • structurele financiële ondersteuning van psychosociale oncologische zorg

Daarnaast onderschrijft IPSO de doelstellingen die zijn opgenomen in het Nationaal Programma Kankerbestrijding en draagt zij bij aan de realisatie daarvan. IPSO zoekt tevens aansluiting bij de uitgangspunten van KWF Kankerbestrijding, in het bijzonder die betreffende de verbetering van het functioneren en welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied van mensen die leven met en na kanker.

Zoek een inloophuis in de buurt

Minister Schippers over het belang van psychosociale oncologische zorg

Psychosociale zorg in beeld

Loaded JSON is empty