ipso logo mobiel
ipso logo header

Nieuwsberichten

Drieluik over nazorg bij kanker op NPO Radio 1

23 maart 2017
Het NPO Radio 1-programma De Ochtend besteedt op drie achtereenvolgende dagen aandacht aan het belang van nazorg voor kankerpatiënten.

In het eerste deel van het drieluik vertelt een gastvrouw van het Vicki Brown Huis in Den Bosch hoe sommige mensen letterlijk moeite hebben om over de drempel van het inloophuis te stappen.
Voorts legt een deelnemer aan een van de lotgenotengroepen van 't Parkhuys in Almere uit dat het verwerkingsproces vaak pas na afloop van de medische behandeling op gang komt. 'De omgeving zegt: 'Je chemo is weg, de haar begint weer te groeien. Het is toch klaar?' Maar het is niet klaar. Als je behandeld wordt zit je in een sneltrein. Als die stopt, dan begint het eigenlijk pas.'
Tot slot stelt Sigrid Attema, manager corporate affairs van KWF, dat 85% van de kankerpatiënten serieuze klachten ervaart, variërend van emotionele problemen (angst, onzekerheid) tot relatieproblemen en vermoeidheid. De relatieve onbekendheid van de inloophuizen wijt KWF enerzijds aan het taboe dat vaak nog rust op het bespreken van deze problemen en anderzijds aan het ontbreken van goede verwijsstructuren en goed vergoedingsstructuren voor nazorg bij kanker.
Beluister hier de reportage van woensdag 22 maart.

De gemiddelde medische behandeling van kanker kost € 100.000. Voor het nazorgtraject is een budget van € 1500 beschikbaar, terwijl de behoefte aan dergelijke zorg groot is. In het tweede deel van het drieluik vertelt Corine den Hollander, coördinator van nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle over de goede samenwerking met het nabijgelegen Isala Ziekenhuis. Rob Dillman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, legt uit waarom psychosociale nazorg zo'n belangrijke aanvulling op de oncologische zorg is en waarom het Isala hoofdsponsor van het nazorgcentrum is.
Beluister hier de reportage van donderdag 23 maart.

In het derde deel licht Sigrid Attema toe hoe de pilot 'aanpassingsstoornis bij kanker' de komende twee jaar antwoorden moet gaan geven op vragen rondom de kosteneffectiviteit van psychologische begeleiding, het effect op het welzijn van de patiënt en het aantal kankerpatiënten dat wordt behandeld voor een aanpassingsstoornis. Alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland moeten in deze pilot onder de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ aanspraak kunnen maken op deze psychosociale zorg, ongeacht de fase van hun ziekte.
Beluister hier de reportage van vrijdag 24 maart.

Nederland in top 10 kankerincidentie wereldwijd

03 februari 2017

 

Nederland staat 8e op de lijst van landen waar kanker het meeste voorkomt. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de nieuwste Nederlandse cijfers komt huidkanker het meeste voor, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Op Wereldkankerdag slaan alle organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze voor de patiënt en zijn naaste ingrijpende ziekte.

Uit de internationale cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zijn aangepast naar leeftijd, blijkt dat vrouwen in Nederland op de 4e plaats staan voor de incidentie van kanker vergeleken met vrouwen uit andere landen. De mannen in Nederland staan op de 16e plaats vergeleken met die uit andere landen. Voor wat betreft mannen en vrouwen samen bekleedt Nederland de 8e plaats met 304,8 nieuwe gevallen van kanker op de 100.000 inwoners. Denemarken is ‘s werelds koploper met 338,1 gevallen van kanker per 100.000 inwoners.

Volgens de nieuwste cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), was huidkanker in 2016 met 15.836 nieuwe gevallen de meest voorkomende kankersoort in Nederland, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Bij de mannen stond in 2016 prostaatkanker nog steeds op nummer 1, bij vrouwen was dat borstkanker. In totaal werden er 108.402 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld in 2016, 2.500 meer dan in het jaar daarvoor.

In aanloop naar Wereldkankerdag, 4 februari 2017, slaan de gezamenlijke organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen. Voor het derde jaar op rij zetten zij zich in om aandacht te vragen voor kanker. Het gaat om een brede samenwerking tussen organisaties actief in kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg.

Met het thema Wij kunnen. Ik kan. wordt het publiek in Nederland opgeroepen om stil te staan bij wat we allemaal zelf kunnen doen voor onszelf en een ander als het om kanker gaat. Dit jaar wordt de naasten van mensen die kanker hebben (gehad) centraal gezet.

In aanloop naar Wereldkankerdag houden de samenwerkende organisaties in Nederland een speciale actie om de naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun zorg, begeleiding en steun. Het gaat om onder andere familieleden, goede vrienden en collega’s die ieder op hun eigen manier mensen met kanker bijstaan. Ook organiseren diverse organisaties eigen activiteiten zoals open dagen en lezingen. Op de gezamenlijke website www.wereldkankerdag.nl staat meer informatie over en een overzichtelijke landkaart van speciale activiteiten.

In Nederland werken een groot aantal organisaties mee aan Wereldkankerdag zoals: KWF Kankerbestrijding, IPSO, Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Care for Cancer en nog vele anderen. Een volledig overzicht is te vinden via www.wereldkankerdag.nl.

Inzamelactie: Geef je borstprothese een tweede leven!

01 februari 2017
In Suriname en Koerdistan (Irak) vullen veel vrouwen na een borstamputatie hun bh's met watten, washandjes of sokken. Een borstprothese kost er ongeveer 200 euro, een bedrag dat daar vaak gelijk staat aan een volledig maandinkomen.
Nederlandse vrouwen daarentegen mogen zich van hun verzekeraar elke twee jaar een nieuwe prothese laten aanmeten. Het oude exemplaar belandt meestal in de kast of in de vuilnisbak. Dat is jammer! Vrouwen in Suriname en Koerdistan zouden met deze prothese enorm geholpen zijn. 

Daarom roepen de Borstkankervereniging en IPSO vrouwen op hun oude prothese een tweede leven te geven.

Waar kun je je prothese inleveren?

Bij een van de inloophuizen of psycho-oncologische centra. Je kunt op de interactieve landkaart kijken waar er een in jouw buurt is. Bij de inloophuizen kun je tijdens openingsuren gewoon binnenlopen, bij de psycho-oncologische centra is het handig om eerst even te bellen wanneer het schikt. 

Wanneer kun je je prothese inleveren?

De actie loopt tot en met 31 maart 2017. Op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari, houden veel inloophuizen en psycho-oncologische centra een open dag. Dat is een mooie gelegenheid om even binnen te lopen. Kijk op www.wereldkankerdag.nl voor een overzicht van de open dagen.

Hoe komen de prothesen bij de vrouwen terecht?

Op 9 april zullen de ingezamelde prothesen worden aangeboden aan Carmelita Haynes van MammaeCare Body & Mind en aan Goli Adurahman van het Pena Centrum. Zij zullen ze verspreiden onder de vrouwen in Suriname en Koerdistan.

Wereldkankerdag 2017: Aandacht voor naasten

10 januari 2017

De naasten van mensen met kanker verdienen aandacht
. Dat is de gezamenlijke oproep van een grote groep organisaties in aanloop naar Wereldkankerdag 2017. Vandaag lanceren zij een nieuwe landelijke actie om de naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun inzet.

Wereldkankerdag 2017

Op 4 februari 2017 is het Wereldkankerdag. Overal ter wereld wordt dan aandacht besteed aan de ziekte waar een op de drie Nederlanders gedurende het leven mee te maken krijgt: kanker. Een ziekte die heel ingrijpend is voor de persoon die kanker heeft maar ook voor zijn of haar omgeving waaronder partners, kinderen, familieleden, goede vrienden en collega’s. Zij zorgen en begeleiden vaak intensief, met veel liefde en geduld maar hebben ook te maken met verdriet en onzekerheid.

Dit jaar staan tientallen organisaties in Nederland die zich bezighouden met kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg gezamenlijk stil bij de naasten van mensen die geconfronteerd worden met kanker.
Dit doen zij met de actie Samen in actie voor de naasten, doe ook mee!

Door het gezamenlijk presenteren van de Wereldkankerdagactiviteiten willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden. Op www.wereldkankerdag.nl is behalve informatie over de actie een interactieve landkaart te vinden die vele tientallen activiteiten weergeeft die rondom Wereldkankerdag door het hele land heen plaatsvinden.

Activiteiten IPSO-leden

Een groot aantal inloophuizen houdt op of rondom 4 februari een open dag, waarop geïnteresseerden kunnen kennismaken met psychosociale zorg en ondersteuning. Op een aantal plaatsen in Nederland worden dit jaar opnieuw Wereldkankerdagrozen uitgedeeld door vrijwilligers van de inloophuizen. Ook enkele psycho-oncologische centra organiseren een evenement. Alle activiteiten zijn te vinden op de interactieve kaart op www.wereldkankerdag.nl.

Oproep

De gezamenlijke organisaties achter de Nederlandse editie van Wereldkankerdag roepen iedereen op om de naasten van mensen met kanker of diegenen die belangrijk zijn (geweest) tijdens hun ziekte te bedanken voor hun liefde, zorg en steun. Dit kan met een speciale Wereldkankerdag-attentie naar keuze, die vanaf vandaag kan worden besteld via www.wereldkankerdag.nl. Op 4 februari 2017 kan deze bij de naasten worden bezorgd.

Nationale en internationale samenwerking

Wereldkankerdag is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag rondom kanker. Ieder jaar is het op 4 februari wereldwijd Wereldkankerdag. In Nederland werken een groot aantal organisaties mee zoals: KWF Kankerbestrijding, IPSO, Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Care for Cancer en nog vele anderen.

De speciale actie voor naasten wordt ondersteund door Topbloemen.nl en DagjeWellness.nl.

Verwijsgids Kanker online

19 november 2016
De Verwijsgids Kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s. Ook de bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra zijn in de Verwijsgids opgenomen.

Bezoek de Verwijsgids Kanker.

Pleidooi voor betere organisatie psychosociale zorg voor gezinnen

19 november 2016
Nederland telt 75.000 kinderen van wie een ouder kanker heeft. Veel van deze gezinnen hebben behoefte aan psychosociale zorg en ondersteuning. Zij lopen echter aan tegen lange wachtlijsten in de GGZ, of weten de weg naar informele zorg niet te vinden. Behandelaars weten vaak ook niet goed waar zij mensen met kanker en hun naasten naar kunnen verwijzen.

De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties pleit ervoor dat psychosociale zorg landelijk beter georganiseerd wordt, en dat deze in de basisverzekering wordt opgenomen. Dit pleidooi wordt ondersteund door IPSO.

In onderstaand nieuwsitem van RTL Nieuws komen NFK-directeur Arja Broenland, patiënte Claire en psycholoog Nel Kleverlaan van 't Praethuys aan het woord.

Psychosociale zorg bij kanker moet in basispakket

10 juni 2016
Vele duizenden mensen vinden dat psychosociale zorg bij kanker onmisbare zorg is die vergoed moet worden uit het basispakket. Dit blijkt uit de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker’ die Patiëntenkoepelorganisatie Levenmetkanker (LMK) 7 juni jl. aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor VWS heeft aangeboden.
Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aandacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven, terwijl ook de psychische gevolgen vaak groot zijn.

Tussen wal en schip

Ongeveer één derde van alle patiënten heeft behoefte aan psychosociale zorg. Zij leven met problemen als angst, somberheid, woede of vermoeidheid. Dit zijn klachten die kunnen vallen onder de ‘aanpassingsstoornis’. Problemen die zijn ontstaan dóór de diagnose kanker. Deze mensen hebben gespecialiseerde zorg nodig. De aanpassingsstoornis wordt echter niet meer vergoed uit het basispakket. Hierdoor vallen veel kankerpatiënten tussen wal en schip. Of zij moeten de zorg zelf betalen of zij krijgen onterecht een ‘zwaardere’ diagnose (zoals depressie), zodat de zorg wel vergoed wordt.

Krachtenbundeling

In het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg (PSOZ) hebben LMK en haar partners uit het veld, waaronder IPSO, de krachten gebundeld. De visie van het Landelijk Overleg PSOZ is, dat psychosociale zorg voor mensen met kanker, laagdrempelig en betaalbaar dient te zijn, en altijd een integraal onderdeel van kwalitatief hoogstaande oncologische zorg. De petitie van LMK onderstreept het belang van deze visie.

Juiste en gepaste behandeling

Om de waarde en kwaliteit van psychosociale zorg te borgen is, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en onder procesbegeleiding van het Trimbos Instituut, de richtlijn aanpassingsstoornis bij kanker opgesteld. Deze richtlijn is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en in samenwerking met de beroepsverenigingen en LMK ontwikkeld. De richtlijn maakt dat er juist en gepast geïndiceerd kan worden, wat onder- en overbehandeling voorkomt. En belangrijker nog: dat de patiënt de juiste behandeling krijgt. Het draagvlak hiervoor in de maatschappij is groot: ruim 16.000 mensen pleiten voor opname van de aanpassingsstoornis bij kanker in het basispakket.

Expertmeeting

Op 15 juni vindt er een expertmeeting met o.a. minister Schippers plaats, om verder te praten over de toegankelijkheid van de psychosociale zorg voor mensen met kanker. Tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer in de Tweede Kamer op 16 juni wordt besproken of de aanpassingsstoornis weer wordt opgenomen in het basispakket.

Teken de petitie voor vergoeding van psychosociale zorg bij kanker!

10 mei 2016
Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aandacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven.

Maar er is meer. Bijna éénderde van alle patiënten leeft met angst, somberheid en vermoeidheid. Klachten die vallen onder de noemer 'aanpassingsstoornis'. Klachten die zijn ontstaan dóór de diagnose kanker.

Hiervoor hebben mensen met kanker én hun naasten keihard goede zorg nodig. Psychosociale zorg die deel moet uitmaken van de totale kankerzorg. Zorg die daarom moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg - net zoals de behandeling van kanker - onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken.

Teken de petitie hier en stuur deze e-mail door naar familie en vrienden. Deel het via Facebook en Twitter. Zodat mensen minder te kampen hebben met kopzorgen bij kanker.

De petitie wordt 7 juni aan de Tweede Kamer aangeboden en op 15 juni aan minister Schippers van Volksgezondheid.

LMK button petitie

Stichting Roparun steunt deskundigheidsbevordering IPSO-leden

04 mei 2016

Stichting Roparun stelt een bedrag van € 475.000 ter beschikking als bijdrage voor deskundigheidsbevordering voor de bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra. De IPSO-leden krijgen de komende drie jaar toegang tot een uitgebreid trainingsaanbod zodat zij mensen in de palliatieve fase van hun leven zo goed mogelijk kunnen begeleiden.


Michael Beenhakker, directeur Stichting Roparun: “De bijdrage voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en professionals die mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden begeleiden, raakt echt de kern waar Roparun het voor doet: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Het trainen van deze vrijwilligers en professionals die palliatieve zorg verlenen bevordert de kwaliteit waarop zij die ondersteuning kunnen bieden. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die in Nederland een inloophuis of psycho-oncologisch centrum binnen loopt, verzekerd is van de beste zorg.”

Sonja Robben, directeur Stichting IPSO: "Om de bezoekers van de bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra kwalitatief goede psycho-oncologische zorg en ondersteuning te kunnen bieden is opleiding en training van de vrijwilligers en medewerkers een eerste vereiste. Met de steun van Roparun is IPSO in staat om de komende drie jaar de deskundigheid te borgen en verder uit te bouwen. De keuze van Roparun om de IPSO-instellingen financieel te ondersteunen is een directe keuze voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten."

Jubileumeditie

Dit jaar start de 25ste editie van de Roparun. De teams vertrekken op zaterdag 14 mei in Parijs en Hamburg. Op maandag 16 mei finishen de teams op de Coolsingel in Rotterdam. De inschrijvingen zijn inmiddels van start gegaan. Teams kunnen zich via www.roparun.nl/editie25 inschrijven voor deze jubileumeditie.

Over de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8.000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 67 miljoen euro opgebracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker.

Nieuwe voorzitter Stichting IPSO: Dick van Boven

18 maart 2016
Het Bestuur van de Stichting IPSO heeft de heer drs. D.J. van Boven in haar vergadering van 12 april jl. benoemd tot voorzitter. Hij volgt jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, ad interim voorzitter sinds augustus 2015, op.
De inkomende voorzitter heeft een boeiende en indrukwekkende achtergrond. Na zijn studies rechten, ruimtelijke ordening en bestuurskunde was hij onder meer werkzaam bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), het ministerie van WVC en zorgverzekeraar ONVZ. Uit zijn nevenactiviteiten blijkt een brede belangstelling voor het Sociale Domein.
Het bestuur en de directeur van Stichting IPSO hebben groot vertrouwen in de toegevoegde waarde van Dick van Boven voor het realiseren van hun doelstellingen.

Belang van psychosociale zorg bij kanker en andere ernstige ziekten nu officieel onderkend

05 november 2015
Op 27 oktober jl. heeft Minister Schippers het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft afgelopen zomer een werkgroep psychosociale zorg bij somatische aandoeningen ingesteld. IPSO heeft aan deze werkgroep deelgenomenHet rapport is het eindresultaat van de gesprekken met en werkbezoeken bij verschillende partijen op het gebied van (psychosociale) zorg. De conclusie is dat psychosociale zorg een onlosmakelijk onderdeel is van de behandeling van een ernstige somatische aandoening zoals kanker.

Hier kunt u het rapport en bijbehorende kamerbrief downloaden.

 

Veel kankerpatiënten en naasten verstoken van specialistische hulp

27 mei 2015
Leo Gualthérie van Weezel, al dertig jaar werkzaam als psychiater in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, pleit in De Volkskrant voor de terugkeer van vergoeding voor 'aanpassingsstoornissen' in de basisverzekering. Veel kankerpatiënten hebben het psychisch zo zwaar dat alleen specialistische zorg hen kan helpen. Die zorg wordt sinds 2012 niet meer door zorgverzekeraars vergoed. Steeds meer kankerpatiënten en hun naasten blijven als gevolg hiervan verstoken van goede, specialistische hulp.

'Nu worden alleen de echt pathologische gevallen geholpen', zegt Van Weezel. De 'gewone' mensen met kanker en hun naasten vallen daardoor buiten de boot. 'Wij krijgen alleen betaald als we een heftige diagnose op iemand plakken. Maar dat werkt de behandeling tegen. Ik ben juist bezig te normaliseren. Mensen te vertellen dat het normaal is wat ze voelen.'

Van Weezel heeft zijn pleidooi onder meer toegelicht in het radio-programma Nieuws BV.

Psychosociale zorg blijft belangrijk (interview in de Volkskrant)

11 mei 2015
Op 9 mei verscheen in de bijlage van de Volkskrant een interview met Sonja Robben, directeur van IPSO. De conclusie luidt dat psychosociale zorg voor kanker patiënten en hun naasten belangrijk blijft.

Lees hier het interview in PDF-formaat.

Steun vinden in een inloophuis (artikel in Mijn Geheim)

03 februari 2015
Bianca (39) kreeg in 2011 te horen dat ze een erfelijke vorm van borstkanker had. Die diagnose had een enorme impact op haar en haar jonge gezin. Ze vond veel steun in een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en besloot daar onlangs zelf als gastvrouw aan de slag te gaan. Bianca vertelt haar verhaal in het nieuwste nummer van het tijdschrift Mijn Geheim. 

Het artikel is hier als .pdf-bestand te lezen en te downloaden.

Grote behoefte aan verwijzing naar inloophuizen

15 november 2014

Psychosociale problemen onvoldoende op het netvlies van artsen

Veel mensen met kanker en hun naasten kampen met stressklachten, relationele spanningen of praktische problemen rondom werk en zorgtaken. In de spreekkamer van de specialist of huisarts komen deze niet-medische aspecten van de ziekte niet of nauwelijks ter sprake. Terwijl ze wél grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en daarmee op de draagkracht van de patiënt en diens sociale netwerk. Onderzoek door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en ResCon toont aan dat 2 op de 3 mensen die met kanker is geconfronteerd mogelijk behoefte heeft aan psychosociale ondersteuning door een inloophuis. Van de mensen die een inloophuis bezoeken blijkt echter slechts 5% door de huisarts en 6% door de oncoloog te zijn verwezen; 22% van de bezoekers is door de oncologieverpleegkundigen op het inloophuis geattendeerd.

Onmisbare ondersteuning

Het tijdig signaleren, onderkennen en bespreekbaar maken van de impact van kanker voorkomt verdere ontwrichting van het leven van de patiënt en diens naasten. Inloophuizen bieden in alle ziektefasen een waardevolle aanvulling op medische en palliatieve zorg. Nederland telt 88 bij IPSO aangesloten inloophuizen voor (ex-)patiënten en hun naasten of nabestaanden. Hier kunnen zij – zonder afspraak en zonder kosten – terecht voor voorlichting en advies, lotgenotencontact en creatieve en ontspannende activiteiten. De bezoekers noemen het luisterend oor en de steun die ze er van de vrijwilligers, lotgenoten en zorgprofessionals ontvangen onmisbaar. Zij putten er de kracht uit die nodig is om het ziekte-, verwerkings- en acceptatieproces te doorstaan. Bij slechtere prognoses fungeert de ondersteuning van het inloophuis als buffer voor de achteruitgang van de kwaliteit van leven.

Verkeerde beeldvorming

Voorts blijkt dat veel mensen opzien tegen het eerste bezoek aan een inloophuis omdat ze niet goed weten wat ze er kunnen verwachten. Ze vrezen dat er voortdurend over ziekte en dood wordt gesproken, dat alleen ernstig zieken welkom zijn of dat ze niet zullen zijn opgewassen tegen het verdriet van lotgenoten. Deze vooroordelen verdwijnen zodra de eerste stap over de drempel is gezet. Dan wordt de positieve, open sfeer geroemd en ervaart men het contact met lotgenoten juist als zeer relativerend, warm en troostrijk. Achteraf betreuren ze dat ze via het medisch circuit niet beter geïnformeerd waren.

De onderzoeksrapporten worden gepubliceerd op de pagina Onderzoek en projecten.

Nieuwsarchief

IPSO verhuisd!

01 september 2016
IPSO is verhuisd.
Het nieuwe adres is: Buñuellaan 1, 1325 PP Almere.IPSO verhuiskaart

4 februari is Wereldkankerdag – Samen maken we het verschil

27 januari 2016
logo wkd2016 transparant

4 februari is de jaarlijks terugkerende Wereldkankerdag. Wereldwijd werken organisaties samen om het bewustzijn rondom kanker te vergroten. Ook in Nederland bundelen vele organisaties hun krachten en worden tientallen speciale activiteiten georganiseerd die allemaal eenvoudig te vinden zijn op de speciale website www.wereldkankerdag.nl
4 februari is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Wereldwijd staan mensen die dag stil bij kanker om zo het bewustzijn rondom kanker te vergroten. Er wordt aandacht gevraagd voor het belang van (onderzoek naar) preventie, vroegontdekking, diagnose en behandeling. Daarnaast is het ook de dag om het belang te benadrukken van een goede kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

In Nederland bundelen vele organisaties die actief zijn op het gebied van kanker hun krachten. Door zich gezamenlijk te presenteren met de speciale Wereldkankerdag-website willen zij het bewustzijn rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning goed weten te vinden.
Op www.wereldkankerdag.nl wordt ook bekendheid gegeven aan tientallen speciale activiteiten op 4 februari Wereldkankerdag. Via een interactieve landkaart vindt men eenvoudig de data, tijden en locaties van bijvoorbeeld open dagen van oncologische afdelingen van ziekenhuizen, inloophuizen en psycho-oncologische centra, speciale toneel- en muziekvoorstellingen en andere activiteiten. Ook staan nascholingen voor zorgprofessionals vermeld.

De deelnemende en samenwerkende organisaties zijn KWF Kankerbestrijding, IPSO, Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Leven met Kanker, Integraal Kanker Centrum Nederland, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Radboudumc, VUmc Cancer Center Amsterdam, Stichting Pijn bij Kanker, Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie, Kanker Onderzoeksfonds Limburg, Care for Cancer, Kanker in Beeld, en V&VN.

Wereldkankerdag is ook te vinden op Facebook en Twitter.

Nieuwe voorzitter IPSO

30 augustus 2015
Per 1 september 2015 volgt Jhr. Dr. Pieter Beelaerts van Blokland de heer Marten Disberg op als voorzitter van brancheorganisatie IPSO. Met het aanvaarden van deze functie treedt de heer Beelaerts van Blokland terug als voorzitter van de Raad van Advies van IPSO.
De nieuwe voorzitter van IPSO heeft een indrukwekkende staat van dienst met verschillende functies binnen het openbaar bestuur als o.a. minister van VRO, burgemeester en commissaris van de Koningin.
Het bestuur en de directeur zijn ervan overtuigd dat de heer Beelaerts van Blokland van grote toegevoegde waarde zal zijn voor IPSO en haar leden. Wij wensen hem veel succes met deze mooie uitdaging.

Bestuur IPSO

M. Disberg treedt af als voorzitter IPSO

17 augustus 2015
Marten Disberg, voorzitter van IPSO, heeft de branche-organisatie van Inloophuizen en Psycho-oncologische Centra verlaten. Na zich twee jaar met verve als voorzitter voor IPSO te hebben ingezet, draagt Marten het voorzitterschap over.
Onder zijn deskundige leiding zijn verdere stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking tussen de formele en informele psycho-oncologische zorg en ondersteuning. Marten heeft een grote bijdrage geleverd aan de verdere positionering van IPSO en wil zich na zijn vertrek blijven inzetten voor de sector en voor de patiënt in het bijzonder.
Het Bestuur, Raad van Advies en de directeur van IPSO danken Marten voor zijn sterke inzet en inspirerend leiderschap. Wij betreuren zijn vertrek en wensen hem veel succes bij de nieuwe uitdagingen die op zijn pad komen.

Bestuur IPSO

Ingeborg Douwes Centrum in RTL Late Night

17 juni 2015
Een jaar geleden maakte zanger Thé Lau bij RTL Late Night bekend dat hij niet meer van kanker zou genezen. Een golf aan reacties volgde op zijn moedige verhaal. Dat resulteerde in een muzikale ode aan hem en aandacht voor zijn ziekte en zijn lotgenoten. Ter plekke werd besloten elk jaar aandacht op deze wijze te besteden aan Thé Lau, kanker en de gevolgen hiervan.

De uitzending van 11 juni stond in het teken van de gevolgen die een kankerdiagnose voor patiënten en hun omgeving met zich mee kan brengen. "Het is in zekere zin zo dat de naasten het zwaarder hebben dan degenen die het sterven zelf moeten ondergaan", stelde Thé Lau. Hierover sprak Humberto Tan met Eline Aukema, GGZ-psycholoog en hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum. Tevens kwam een cliënt van het Centrum aan het woord over wat de psychologische zorg van het IDC voor haar acceptatie- en verwerkingsproces heeft betekend.

Bekijk de uitzending van RTL Late Nightbron: www.ingeborgdouwescentrum.nl

Hart van Nederland (SBS) in Inloophuis Pisa

21 november 2014

Hart van Nederland nam in april en november 2014 twee uitzendingen op in Inloophuis Pisa in Hoorn. In deze uitzendingen ziet u wat inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten kunnen betekenen.

 

IPSO-campagne dingt mee naar NRC CharityAward 2014

28 juli 2014

De IPSO-campagne Wat doet kanker met jou? dingt mee naar de publieksprijs van de NRC Charity Award 2014, een prijs voor de beste, mooiste of meest indrukwekkende campagne van goededoeleninstellingen.
Met deze publiekscampagne beoogde IPSO bewustwording rondom psycho-oncologische zorg te creëren, en mensen met kanker en hun naasten te wijzen op de inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Expertmeeting toekomstbestendige psychosociale oncologische zorg

29 april 2014
Hoe maken we de psychosociale oncologische zorg toekomstbestendig? Dit thema stond centraal op de bijeenkomst van 14 april jl. georganiseerd door het Landelijk overleg Psychosociale Oncologie’ bestaande uit KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO en Stichting OOK.
Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het peilen van de aanwezige partijen uit het zorgveld, hoe we psychosociale oncologische zorg beter en integraler kunnen organiseren. En hoe we van consensus op papier naar implementatie in de praktijk kunnen komen. Begin mei zit de sector samen om vervolgstappen te ondernemen.

Klik hier voor het verslag van de expertmeeting op 14 april.


Open dagen inloophuizen en psycho-oncologische centra

31 januari 2014
De afgelopen dagen hebben medewerkers van de inloophuizen en psycho-oncologische centra meer dan 15.000 doorgeefrozen uitgedeeld aan mensen op straat, in ziekenhuizen en winkelcentra. De doorgeefrozenactie is een initiatief van IPSO, en heeft tot doel om mensen die, op welke manier dan ook, met kanker geconfronteerd zijn een hart onder de riem te steken.

Daarnaast is de rozenactie bedoeld om bewustwording te creëren rondom psycho-oncologische zorg. Die is er voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of lotgenotencontact, of die door de ziekte dusdanig uit evenwicht zijn gebracht dat zij psychologische (na)zorg nodig hebben.
In de dagen rondom Wereldkankerdag kunnen mensen met kanker en hun naasten een kijkje komen nemen op de open dagen van de bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Kijk voor een open dag in uw buurt op www.wereldkankerdag.nl.

Wereldkankerdag 2014 - doorgeefrozenactie

Doorgeefrozenactie Wereldkankerdag 2014

25 januari 2014


Op dinsdag 4 februari 2014 is het internationale Wereldkankerdag – een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij kanker. Een op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven kanker. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte brengt een heleboel verdriet, onzekerheid en vragen met zich mee. Het kan dan fijn zijn om je zorgen te delen met mensen die weten wat je doormaakt.

Of je nu zelf ziek bent (geweest), meeleeft met iemand in je omgeving of een dierbare aan kanker hebt verloren: je staat er niet alleen voor. Kanker heb je samen.

Open dagen

In de dagen rondom Wereldkankerdag houden vrijwel alle bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra een open dag. De data en adressen vind je op www.wereldkankerdag.nl. Je kunt vrijblijvend langskomen om kennis te maken, rond te kijken of deel te nemen aan een activiteit. Stap gerust binnen, en laat weten aan welke ondersteuning jij behoefte hebt. Uiteraard staan de deuren ook na deze open dagen altijd open.

Publiekscampagne 'Kanker heb je samen'

Op verschillende plaatsen in Nederland – onder meer bij de inloophuizen en psycho-oncologische centra en op stations, bij ziekenhuizen en op straat – worden in de dagen voorafgaand aan Wereldkankerdag zogenoemde doorgeefrozen uitgedeeld aan voorbijgangers.
De doorgeefroos symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect. Wanneer je een roos ontvangt, kun je deze doorgeven om iemand die met kanker geconfronteerd is een hart onder de riem te steken of iemand die zich inzet voor de medemens met kanker te bedanken voor de goede zorgen. Aan de roos is een kaartje bevestigd, waarop een persoonlijke boodschap kan worden geschreven.

De roos kan ook virtueel via Facebook of Twitter worden verzonden. Wanneer je geen doorgeefroos bent tegengekomen, dan kun je ook op eigen initiatief een mooi gebaar maken. Koop zelf bij de bloemist een roos en geef deze aan iemand die volgens jou wel een steuntje in de rug of een woord van dank kan gebruiken. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te bereiken en bewust te maken van de beschikbaarheid van psycho-oncologische zorg tijdens en na kanker.

Zie voor meer informatie:
www.wereldkankerdag.nl
www.facebook.com/wereldkankerdag
www.twitter.com/wkd2014

De doorgeefrozenactie is een initiatief van IPSO

E-paper Oncologie 2

17 december 2013
Het december-nummer van de e-paper 'Oncologie' is uit.
In dit webtijdschrift van Pulse Media Group wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Huidkanker
• Ondersteuning van kankerpatiënten
• Goede informatie bij bijwerkingen
• Borstkanker in de familie
• Psychosociale zorg ontwikkelt zich verder

Op pagina 8 een interview met een oncoloog van Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp over het belang van psycho-oncologische zorg en een artikel over de ervaringen van een kankerpatiënt bij haar bezoek aan een inloophuis.

De e-paper 'Oncologie' is te bekijken via de website van Pulse Media Group.

Televisiespot IPSO genomineerd voor Gouden Loeki

06 december 2013
In november heeft de STER bekend gemaakt dat de spot Ik ben zo boos met in de hoofdrol de 7-jarige Tjebbe die afgelopen zomer zijn vader aan kanker verloor, is genomineerd voor de STER Gouden Loeki. De Nederlandse televisiekijkers hebben de spot tot de beste tien van de maand november verkozen!
Begin december werd bekend dat het spotje Ik ben zo boos uit de IPSO-campagne Wat doet kanker met jou? door is naar de finale van de STER Gouden Loeki!

Breng nu uw stem uit, zodat Tjebbe en IPSO de Gouden Loeki winnen!
Bekijk de spot en stem direct via www.welovereclame.nl/gouden-loeki.

De spot maakt deel uit van de publiekscampagne Wat doet kanker met jou? die IPSO in november lanceerde om aandacht te vragen voor de inloophuizen en psycho-oncologische centra voor mensen met kanker en hun naasten.

Grote IPSO-publiekscampagne Wat doet kanker met jou?

29 oktober 2013
Wat doet kanker met jou? Miljoenen Nederlanders weten hierop uit eigen ervaring het antwoord. Omdat zij zelf ziek zijn (geweest), meeleven met iemand die kanker heeft of een dierbare aan de ziekte hebben verloren.

Helaas weet niet iedereen dat je voor emotionele ondersteuning of psychologische (na)zorg bij kanker terecht kunt in inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Met de campagne Wat doet kanker met jou? wil IPSO hierin verandering brengen. Tussen 2 en 12 november zullen televisiespots op de publieke zenders worden uitgezonden en vanaf 5 november worden die ondersteund door een landelijke abricampagne.
Het doel van de campagne is bewustwording te creëren onder mensen die met kanker geconfronteerd zijn en onder mensen die hen beroepsmatig begeleiden, zoals (huis)artsen en andere verwijzers.

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding, in het kader van het KWF-beleidsspeerpunt ‘psycho-oncologische zorg’. Meer informatie is te vinden op www.watdoetkankermetjou.nl.

Internettherapie mindermoebijkanker.nl

09 oktober 2013

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten bij kanker. De internettherapie mindermoebijkanker.nl kan de vermoeidheid helpen verminderen.
Het Helen Dowling geeft sinds 2005 in groepen aandachtgerichte cognitieve therapie aan kankerpatiënten die langdurig last hebben van vermoeidheid. Onderzoek toont aan dat 80% van de deelnemers na afloop minder moe was. Nu de therapie ook via internet wordt aangeboden is de therapie bereikbaar voor mensen uit heel Nederland.

Meer informatie: www.hdi.nl en www.mindermoebijkanker.nl

Onderzoek ‘Fitter na kanker’

12 augustus 2013

Vermoeidheid na kanker heeft een grote invloed op het leven van de patiënt doordat het dagelijkse bezigheden enorm kan beperken en re-integratie kan frustreren. E-therapie (begeleiding op afstand via internet) is een veelbelovende vorm van therapie voor deze doelgroep, omdat e-therapie thuis gevolgd kan worden wanneer het de patiënt het beste uit komt. Onderzoek naar de werking van deze e-therapieën is nodig om het zorgaanbod te verbeteren.

Het Helen Dowling Instituut is daarom samen met Roessingh Research and Development het onderzoek Fitter na kanker gestart. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de werking van twee bestaande e-therapieën die gericht zijn op het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. Het onderzoek loopt tot juni 2016. 

Meer informatie en aanmelding op www.fitternakanker.nlZoek een inloophuis of psycho-oncologisch centrum in de buurt